PROJEKTY

2019 - 2023

 


 

Od 6 marca 2001 r. zgodnie z misją programu Laur Krakowa XXI wieku® inicjujemy i organizujemy konferencje panelowe z udziałem przedstawicieli uczelni, dyplomacji, instytucji, samorządu, przedsiębiorców, mieszkańców, którego celem jest tworzenie miejsca spotkań dla debaty przedstawicieli nauki, sztuki i przedsiębiorczości wszystkich pokoleń aby uczestniczyć w budowaniu przestrzeni wartości w zdrowym środowisku – studiować, rozwijać twórczość, pracować, inwestować, mieszkać.

Od 2001 r. poznajemy i doceniamy w gronie powołanej przez Komitet Obywatelski, trzech środowisk, Kapituły honorowej Nagrody Laur Krakowa XXI wieku®, najlepsze przykłady urzeczywistniania porozumienia środowisk nauki, sztuki i biznesu zasłużonych dla misji Lauru Krakowa, którzy dają świadectwo o Polsce na świecie. To osobistości/instytucje o wyjątkowym oddziaływaniu społecznym i znaczeniu dla Krakowa, zdolne poruszać umysły, serca, fundusze trzech środowisk dla twórczej kondycji człowieka, jego  powołanie, zdrowie i środowisko w przestrzeni humanistycznych wartości.

Przewodnicząca Kapituły honorowej Nagrody Środowisk Nauki, Sztuki i Biznesu Laur Krakowa XXI wieku® inicjuje spotkania i przyjmuje zaproszenia przedstawicieli różnych sektorów i dziedzin życia gospodarczego i społecznego celem kreowania podnoszenia jakości życia w szlachetnym porozumieniu. Kapituł nominuje na podstawie zgłoszeń osoby/instytucje do honorowej Nagrody zgodnie z misją Fundacji Lauru Krakowa. W efekcie dialogu, osobistego spotkania i wiedzy Kapituła w danym roku wskazuje najlepszy przykład Osobistości  honorowej Nagrody Laur Krakowa XXI wieku®.


 

Od 2001 r. odbywa się wręczenie honorowej Nagrody trzech środowisk i jest uroczystością  publiczną w miejscu prestiżowym dla miasta Krakowa. Przewodnicząca Kapituły, a od 2015 r. Fundacja Anny Zabdyr-Jamróz Laur Krakowa jest organizatorem Gali Nagrody Laur Krakowa XXI wieku®  . W latach 2001 – 2007 autorem statuetki Nagrody był artysta rzeźbiarz Janusz Wątor. Autorką statuetki Nagrody od 2013 r., dedykacji z uzasadnieniem do uchwały Kapituły jest architekt Anna Zabdyr-Jamróz. Nagrodę od 2001 roku wręczali Laureatom przewodnicząca Kapituły oraz Prezydent Miasta Krakowa, który obejmował honorowym patronatem uroczystość. W roku 2003 Jan Kanty Pawluśkiewicz skomponował specjalnie dla Nagrody Laur Krakowa XXI wieku®   Sygnał Muzyczny, który towarzyszy otwarciu uroczystości gali i wręczeniu statuetki.

W latach ubiegłych Kapituła wskazała Osobistości Lauru Krakowa XXI wieku®:

26.04.2001- Dr Krystyna Styrna-Bartkowicz, 21.03.2002- Prof. Tadeusz Chrzanowski, 16.06.2003 – Zbigniew Kazimierz Witek, 23.06.2004 – Prof. Jerzy Wyrozumski, 16.06.2005 – Jan Kanty Pawluśkiewicz, 04.07.2006 – Prof. Jerzy Stuhr, 30.05.2007 – O. Leon Knabit, 07.05.2013 – Prof. Wojciech Leśnikowski, 29.05.2015 – Zofia Gołubiew, 30.10.2014 – Ks. bp prof. Tadeusz Pieronek, 29.09.2016 – Prof. Krzysztof Penderecki

Organizatorem wręczenia medalu Płacidło – Laur dla Młodych marki Laur Krakowa XXI wieku® jest architekt Anna Zabdyr-Jamróz jako przykład mecenatu dla młodych Twórców.  Uroczystość odbyła się 11.12.2001 r.  w Kaplicy Włoskiej klasztoru Franciszkanów OFMconv w Krakowie. Fundatorka, właścicielka Verde Domus Pracowni Architektury Galerii, dokonała wyboru laureatów na podstawie artystycznego i ekonomicznego rezultatu osiągnięć twórczych oraz ocenę krytyków sztuki. Medal – Płacidło jako wyróżnienie otrzymało z rąk fundatorki sześcioro młodych twórców: artysta malarz Karolina Jakubowska, artysta plastyk Małgorzata Jasica-Wątor, artysta malarz Paweł Kotowicz, artysta grafik Maciej Lutomski, artysta malarz, konserwator Łukasz Symonowicz, artysta rzeźbiarz Janusz Wątor.


 

Od 1999 r. Pokazy sztuki non-profit otwarte dla twórców i koneserów organizuje Verde Domus Pracownia Architektury Galeria, a od 2015 r. Fundacja. Popularyzacja i kształcenie osobistego kontaktu ze sztuką i twórcami pogłębia wiedzę o kulturze, daje rzeczywisty wyraz kompetencji kulturowych oraz radość stawania się koneserem. Krytykami Pokazów Verde Domus m.in. jest red. Jolanta Antecka.

Dochód z Aukcji organizowanych z udziałem artystów krakowskich przeznaczony jest do tej pory na nieodpłatne kształcenie rysunku artystycznego, konsultacje architektoniczne i rozwijanie kultury literackiej i teatralnej. W 2019 roku na podstawie przeprowadzonego badania indywidualnych i społecznych potrzeb Fundacja rozpoczyna projekt naukowy dotyczący:  poprawy jakości środowiska mieszkaniowego w kontekście zdrowia publicznego i tworzy fundusz na ten cel.

Od 2015 r. Warsztaty edukacyjne obejmowały tematy Rysunek Nie zakopuj Talentu; Architektura Mieszkaj lepiej; Prezentacje Teatr Metamode – dla młodzieży, studentów, dorosłego pokolenia, mieszkańców i biznesu.

Warsztaty stanowiły również wstęp do projektu badawczego dla rozpoznania indywidualnych i społecznych potrzeb, rozwijania kompetencji kulturowych, poprawy jakości środowiska mieszkaniowego i zdrowia publicznego.


 

REGULAMIN warsztatów

 1. Fundacja Anny Zabdyr-Jamróz Laur Krakowa dalej zwana Fundacją jest głównym organizatorem Warsztatów i przyjmuje zgłoszenia uczestników do udziału w poszczególnych zajęciach: artystycznych, architektonicznych.
 2. Uczestnictwo w Warsztatach jest jawne i obejmuje jednoznacznie zgodę uczestnika na umożliwienie publikacji danych osobowych w zakresie celów statutowych odpowiednio do tematu Warsztatów, w tym na stronie internetowej.
 3. Uczestnictwo osób niepełnoletnich oraz odpowiedzialność za przybycie na miejsce realizacji warsztatów i powrót potwierdza swoją pisemną zgodą  rodzic lub opiekun prawny.
 4. Warsztaty artystyczne i architektoniczne są prowadzone nieodpłatnie jeden raz w miesiącu przez uprawnionego delegata Fundacji w terminach i w miejscu wskazanym na zaproszeniu indywidualnym, lub kalendarzu widocznym na stronie internetowej www.laurkrakowa.pl.
 5. Warsztaty mogą być także prowadzone przez uprawnionego delegata Fundacji na zamówienie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego w terminie i miejscu uzgodnionym indywidualnie. Odpłatna działalność Fundacji stanowi pokrycie rzeczywistych kosztów i nie stanowi zysku.

REGULAMIN działalności:

 1. Fundacja Anny Zabdyr-Jamróz Laur Krakowa dalej zwana Fundacją jest głównym organizatorem: działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: nadawanie tytułów, przyznawanie nagród, propagowanie wysokiej jakości życia i idei zrównoważonego rozwoju;
 2. działalności odpłatnej pożytku publicznego: warsztatów / wernisaży / panelu / opracowań badawczych, naukowych, projektowych w tym m.in. dotyczących kształtowania przestrzeni, krajobrazu i architektury, działalność wydawnicza, rejestracja i nagrywanie multimedialne i inne.
 3. Fundacja przyjmuje dobrowolne zgłoszenia uczestników i gości do udziału w poszczególnych projektach i wydarzeniach w ramach zabezpieczenia środków na ich realizację na podstawie statutu Fundacji, w tym finansowania z darowizn i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 4. Terminy realizacji wydarzeń kulturalnych, projektów badawczych, edukacyjnych i wystawowych pozostają wskazane publicznie na stronie internetowej www.laurkraokwa.pl lub w indywidualnym zaproszeniu, które każdorazowo uczestnik i gość uzyskują i potwierdzają w Fundacji.
 5. Uczestnictwo w projektach i wydarzeniach jest jawne i obejmuje jednoznacznie zgodę uczestnika na umożliwienie publikacji danych osobowych w zakresie celów statutowych odpowiednio do ich tematu, w tym na stronie internetowej.
 6. Uczestnictwo osób niepełnoletnich oraz odpowiedzialność za przybycie na miejsce realizacji projektów/wydarzeń i powrót potwierdza swoją pisemną zgodą  rodzic lub opiekun prawny.
 7. Warsztaty i inne wydarzenia edukacji nieformalnej są prowadzone nieodpłatnie jeden raz w miesiącu przez uprawnionego delegata/wykładowcę Fundacji w terminach i w miejscu wskazanym na zaproszeniu indywidualnym, lub kalendarzu widocznym na stronie internetowej www.laurkrakowa.pl.
 8. Wydarzenia i projekty edukacji nieformalnej w tym warsztaty mogą być także prowadzone przez uprawnionego delegata/wykładowcę Fundacji na zamówienie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, finansowanego z wpłat darczyńców w terminie i miejscu uzgodnionym indywidualnie i stanowią działalność non-profit.