O Fundacji

Fundacja Anny Zabdyr-Jamróz Laur Krakowa jest prywatną instytucją kultury, promującą twórczy dialog i porozumienie środowisk nauki, sztuki i biznesu dla podnoszenia jakości życia, trwałych wartości, zharmonizowania składników zbiorowości społecznej, mecenatu, bo tylko w taki sposób społeczeństwo czerpie pełny wymiar z osiągnięć wszelkich dziedzin i zachowuje równowagę w życiu jednostek.

Misja

rozumieć ● docenić ● pomagać

Intencją jest rozumieć różne racje w otoczeniu, docenić społecznie Laurem Krakowa XXI wieku® najlepszy przykład zdolności porozumienia – koncyliacji i pomagać w kształtowaniu dialogu środowisk nauki – sztuki – biznesu. – „Rozumieć to poznawać, poznawać to doceniać, doceniać to pomagać, bo tak nieprzeciętnie kształtuje się człowiek w harmonii z pięknem i naturą”. AZJ

Historia

Koncepcję marki Laur Krakowa XXI wieku®: twórczego łączenia wiedzy, emocji i interesów stron, czyli  porozumienia środowisk nauki, sztuki i biznesu, Anna Zabdyr-Jamróz architekt wypracowała realizując od 1992 r. projekty architektoniczne, artystyczne i wystawy w autorskiej Pracowni Architektury Galerii Verde Domus. Jako architekt, mecenas i główny organizator w 2001 r. wyróżniła grono sześciu młodych artystów krakowskich, wręczając dyplom i medal z brązu Płacidło – Laur dla Młodych, na podstawie dokonań artystycznych oraz oceny krytyków sztuki.

Projekt Laur Krakowa XXI wieku® Anny Zabdyr-Jamróz opublikowany 6 marca 2001 r. w Memorandum do środowisk nauki, sztuki i biznesu, wpisał się w wydarzenia kultury i w 15-ym roku działalności stał się misją Fundacji Laur Krakowa. Założycielka przedstawiła publicznie akt powołania swojej Fundacji 6 marca 2015 r.  na 4. Forum Lauru Krakowa w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Statut Fundacji Anny Zabdyr-Jamróz Laur Krakowa obowiązuje od 11 czerwca 2015 r., zarejestrowany w KRS przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy.

 Realizacja

Realizujemy naszą misję przez cykl inicjatyw kulturalnych od 2001 r: 

tworzymy miejsce spotkań dla debaty, dialogu i porozumienia trzech środowisk nauki, sztuki i biznesu: ekspertów, artystów, partnerów biznesowych i mieszkańców, bo promujemy postawę troski międzyśrodowiskowej każdego pokolenia o dobrostan i zdrowie publiczne, pomagamy w kształtowaniu dobrego wizerunku jednostki twórczej, miasta, regionu w programie badawczym, edukacyjnym, wystawowym;

powołujemy Kapitułę Środowisk Nauki, Sztuki i Biznesu honorowej Nagrody Laur Krakowa XXI wieku® dla wskazania laureatów: osobistości o wyjątkowym oddziaływaniu społecznym, łączących aktywności trzech środowisk w przestrzeni humanistycznych wartości i znaczeniu dla Krakowa, w myśl motta marki i misji Fundacji Anny Zabdyr-Jamróz Laur Krakowa: „Aby inteligencja, empatia i praca nie pozostawały bez nagrody” AZJ;

inicjujemy i organizujemy Galę misji Fundacji oraz wręczenie Nagrody Środowisk Nauki, Sztuki i Biznesu Laur Krakowa XXI wieku®.

Zestawienie realizacji misji 2001 – 2018

50 wydarzeń kulturalnych, 2 040 gości, 1 020000 zł szacowanej wartości

  1. edycji – forum panel i dialog
  2. edycji – wernisaże
  3. edycji – warsztaty
  4. edycji – wręczenie statuetki honorowej Nagrody Laur Krakowa XXI wieku®
  5. edycji – wręczenie medalu Płacidło Laur dla Młodych

Kapituła Nagrody Laur Krakowa XXI wieku®, edycja 2019

  • Anna Zabdyr-Jamróz, Przewodnicząca
  • Stefan Dousa
  • Zuzanna Grabowska
  • Monika Szafer
  • Grzegorz Twardowski, Sekretarz organizacyjny

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: laurkrakowa@gmail.com