AKTUALNOŚCI

Fundacja Anny Zabdyr-Jamróz Laur Krakowa jest głównym organizatorem PREZENTACJI:

WIEDZA, EMOCJE, POŻYTEK 1999 – 2019
Wydarzenie objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Krakowa
W ramach programu przewidziane są wydarzenia
FORUM | GALA misji Fundacji | POKAZ


 

FORUM

Konferencja panelowa w historycznych wnętrzach Urzędu Miasta Krakowa dla debaty przedstawicieli nauki, sztuki i przedsiębiorczości o misji Lauru Krakowa, która odbędzie się

29-30.10.2019 r. | Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego | Pałac Wielopolskich | pl. Wszystkich Świętych 3-4


 

Gala

misji Lauru Krakowa XXI wieku®.

Uroczystość wręczenia specjalnego wyróżnienia za wiedzę, emocje i pożytek w działaniu dla osób zasłużonych nie tylko w Krakowie i Polsce, ale Europie z okazji 20. lat dialogu środowisk nauki, sztuki i biznesu.

29-30.10.2019 r. | Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego | Pałac Wielopolskich | pl. Wszystkich Świętych 3-4


 

Pokaz

Wernisaż w Architekturze Profesora Przemysława T. Szafera

Z udziałem specjalnego gościa Fundacja zaprezentuje portret polskiego architekta i urbanisty, autora „diariuszy” Nowej architektury polskiej Profesora Tadeusza Przemysława Szafera.

Wystawie będzie towarzyszyć Aukcja non profit na rzecz misji naukowej Lauru Krakowa XXI wieku®.

29-30.10.2019 r. | Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego | Pałac Wielopolskich | pl. Wszystkich Świętych 3-4

Pokaz

Studio: rysunek, projektowanie, teatr dla młodzieży, studentów, dorosłego pokolenia mieszkańców i biznesu w siedzibie Fundacji prowadzone są warsztaty edukacyjne w poniedziałki i czwartki w godzinach od 17:00 – 19:00. Inne po uzgodnieniu. Regulamin dostępny na stronie internetowej www.laurkrakowa.pl/projekty

 

Pokaz

W 2019 roku na podstawie przeprowadzonych badań w Studio, Fundacja tworzy fundusz na cel projektów naukowych dotyczących: metody poprawy jakości środowiska mieszkaniowego w kontekście zdrowia publicznego oraz ładu przestrzennego; rytm jako element kreacji formy architektonicznej. 

Fundacja zaprezentuje pierwsze publikacje na stronie internetowej 8.05.2019 r. oraz przedstawi  odczyty na PREZENTACJACH 29-30.10.2019 r. | Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego | Pałac Wielopolskich | pl. Wszystkich Świętych 3-4